Podsumowanie naboru - Małe Projekty Drukuj
czwartek, 08 kwietnia 2010 19:54

31 marca zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
Do Biura LGD Nasze Bieszczady wpłynęło 30 wniosków na łączną kwotę 813 400,59, w tym 564,758,85 kwota refundowana.

Lista wniosków zarejestrowanych w LGD Nasze Bieszczady - Małe Projekty (proszę kliknąć aby pobrać dokument *.doc)