Legislacja krajowa Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 sierpnia 2015 11:20

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

 

Rozporządzenie dot. „Wsparcia przygotowawczego"

 

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

Poprawiony: wtorek, 12 lipca 2016 19:58