Rodzinna wioska Bezmiechowa Drukuj
piątek, 15 lipca 2016 15:26

bez

Mieszkańcy wsi Bezmiechowa oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady wspólnie działają na rzecz Naszej Małej o ojczyzny. Impulsem tych działań jest realizacja inicjatywy mająca za cel aktywizację i integrację mieszkańców wioski, co zostanie osiągnięte poprzez organizację zajęć plenerowych edukacyjno - przyrodniczych, pikniku rodzinnego podczas którego mieszkańcy zasadzą drzewka jako symbol związania z miejscem w którym mieszkają. Inicjatywa nosi tytuł Rodzinna Wioska Bezmiechowa i została złożona przez nieformalna grupę Razem dla Bezmiechowej, za pośrednictwem LGD Nasze Bieszczady. „Projekt dofinansowany z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne", który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskie"".
Projekt jest w trakcie realizacji : 04.05.2016 – 29.07.2016r.
W dniu 16 lipca w Bezmiechowej Górnej odbędzie się Piknik Rodzinny na którym odwiedzających czeka wiele atrakcji.
Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ze swojej strony przygotuje Punkt Doradczo – Informacyjny na którym pracownicy biura będą informować o działalności Stowarzyszenia oraz o możliwościach jakie daje Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność objęty PROW 2014-2020.
Organizatorzy serdecznie zapraszają !
Michał Bartnicki
Specjalista ds. marketingu i promocji.