SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW RADY ZARZĄDU ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA LGD NASZE BIESZCZADY (zdjęcia) Drukuj
piątek, 20 maja 2016 09:00

Obecna perspektywa finansowa w ramach PROW na lata 2014 – 2020 stawia nowe wyzwania którym chcemy sprostać jak najlepiej. W dniach od 11-13 maja 2016r., członkowie Rady, Zarządu oraz pracownicy biura Stowarzyszenia uczestniczyli w szkoleniu nt. „Zasady funkcjonowania organu decyzyjnego oraz metodyka oceny i wyboru operacji (grantów) do finansowania", organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie.
Celem szkolenia było podniesienie, uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji oraz przygotowanie członków Rady LGD oraz pracowników Biura LGD do sprawnego wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014 - 2020.

 

Trzydniowy program szkolenia obejmował następującą tematykę :
- Konstrukcja, rola, zadania i zasady funkcjonowania organu decyzyjnego LGD
- Procedura jej podstawowe składniki
- Lokalne kryteria oceny a cele i wskaźniki.

szkol_1
szkol_1
szkol_2
szkol_3
szkol_4