Walne zebranie Drukuj
wtorek, 22 marca 2016 16:32

Członkowie Lokalnej Grupy Działania
Nasze Bieszczady

Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady zaprasza na

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 23 Marca 2016 roku (Środa)

o godzinie 12⁰⁰ w Biurze Stowarzyszenia ul. 1000-lecia 1, 38-600 Lesko.

W przypadku braku kworum ustala się drugi termin na dzień ten sam godz. 12:15
Porządek Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków (kworum) .
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
5. Przedstawienie i omówienie zmian w Statucie Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu.
7. Dyskusja.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady.