Walne Zebranie LGD Nasze Bieszczady - Strategia Rozwoju Lokalnego uchwalona Drukuj
poniedziałek, 11 stycznia 2016 17:57

Szanowni Państwo!
Z satysfakcją przedstawiamy Państwu Strategię Rozwoju Lokalnego ( LSR), przygotowaną w ramach działań Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz.
Zatwierdzoną przez Walne Zebranie Członków w dniu 18 grudnia 2015 roku.

Niniejszy dokument to rezultat kilkumiesięcznej, intensywnej pracy członków Stowarzyszenia LGD Nasze Bieszczady,
Mieszkańców i przedstawicieli Gmin.
Strategia zbudowana jest wokół dwóch wiodących celów:
- Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady.
- Wzrost potencjału gospodarczego obszaru LGD Nasze Bieszczady.
Dokument zawiera analizę SWOT oraz opis planowanych działań i zadań które zostaną zrealizowane do 2023 roku. Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w realizację zapisanych w Strategii przedsięwzięć oraz pomysłów. Tylko z udziałem mieszkańców tego obszaru Strategia ma szansę wpłynąć na rozwój tej ziemi.

walne_1
walne_1
walne_2
walne_3