Spotkanie konsultacyjne w celu przedstawienia raportu z przeprowadzonych działań konsultacyjnych - Analizy SWOT oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Drukuj
środa, 28 października 2015 10:16

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady z siedzibą w Lesku, ul. 1000 – lecia 1, 38-600 Lesko prowadzi prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin:
Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz na lata 2014-2020.

Szanowni mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, Kół Gospodyń Wiejskich, radni, sołtysi, przedstawiciele sektora publicznego, przedsiębiorcy, rolnicy.
Zapraszamy w dniu 29 października 2015 r. godz. 16:00 do Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz, na spotkanie konsultacyjne w celu przedstawienia raportu z przeprowadzonych działań konsultacyjnych – Analizy SWOT oraz Lokalnej Strategii Rozwoju w wersji do której uczestnicy spotkania będą zgłaszać swoje uwagi, które zostaną uwzględnione w finalnych pracach nad dokumentem.