Zapraszamy na spotkania w celu tworzenia LSR Drukuj
poniedziałek, 24 sierpnia 2015 12:11

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady
z siedzibą w Lesku, ul. 1000 – lecia 1, 38-600 Lesko
prowadzi prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin:
Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz na lata 2014-2020.
Zapraszamy, by wspólnie stworzyć i zrealizować Lokalną Strategię Rozwoju!
Zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem Działań Konsultacyjnych – Analizy SWOT, zakończono kolejny cykl spotkań z mieszkańcami na terenie gmin Baligród, Lesko i Zagórz.

Kolejne spotkania konsultacyjne dotyczące przeprowadzenia analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR na lata 2014-2020, zgodnie z wcześniejszym harmonogramem obecnie odbywać się będą:
Dla mieszkańców z gminy Cisna w dniu 22.09.2015r., kolejne 29.09.2015r. w Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej, 38-607 Cisna.
O godzinie 16:00
Dla mieszkańców z gminy Komańcza w dniu 24.09.2015r. w Urzędzie Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza.

O godzinie 15:00

Zaproszenie (PDF)