Zakończenie cyklu spotkań konsultacyjnych w gminie Baligród Drukuj
wtorek, 25 sierpnia 2015 00:00

Zgodnie z umówionymi spotkaniami w gminie Baligród 03.09.2015r. oraz 10.09.2015r, odbyły się Konsultacje Społeczne – Analiza SWOT, uczestnicy działania przeanalizowali mocne i słabe strony oraz zagrożenia i szanse swojej ,,małej ojczyzny". Prace te mają wyznaczyć cele rozwoju naszego obszaru na które zostanie przyznawane wsparcie z funduszy unijnych w ramach wypracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywność i ciekawe pomysły!

baligrod_1
baligrod_1
baligrod_2
baligrod_3
baligrod_4