Zaproszenie na konsultacje dotyczące LSR na lata 2014-2020 Drukuj
środa, 26 sierpnia 2015 14:59

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady
z siedzibą w Lesku, ul. 1000 – lecia 1, 38-600 Lesko
prowadzi prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin:
Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz na lata 2014-2020.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, Kół Gospodyń Wiejskich, radnych, sołtysów, przedstawicieli sektora publicznego, przedsiębiorców, rolników.
Na spotkania konsultacyjne dotyczące przeprowadzenia analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR na lata 2014-2020.
Zapraszamy by wspólnie stworzyć i zrealizować Lokalną Strategię Rozwoju!

 

Pełna treść zaproszenia wraz z harmonogramem spotkań (PDF)