Lista rankingowa - małe projekty Drukuj
wtorek, 07 lutego 2012 23:09

Lista wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty" wybranych do dofinansowania- według kolejności liczby uzyskanych punktów.