Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „małych projektów” Drukuj
poniedziałek, 21 listopada 2011 18:50

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „małych projektów”, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady

1. Termin składania wniosków: 7 grudnia 2011r. do 5 stycznia 2012r.

 

2. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady

ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko, w godzinach 730- 1530.

3. Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy

składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

4. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem:

www.si.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady pod adresem:

www.nasze-bieszczady.pl

5. Kryteria wyboru operacji, w tym kryterium uzasadniające realizację projektu oraz

minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji określone przez Lokalną Grupę

Działania Nasze Bieszczady w ramach działania „małe projekty” znajdują się w Lokalnej

Strategii Rozwoju Rozdział IX Procedura wyboru operacji oraz na stronie internetowej

www.nasze-bieszczady.pl. Natomiast wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru

operacji udostępniony jest na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl oraz Lokalnej

Grupy Działania Nasze Bieszczady pod adresem: www.nasze-bieszczady.pl

6. Limit dostępnych środków 275 065,20 zł. (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy

sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy).

7. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Lokalnej Grupy

Działania Nasze Bieszczady, ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko oraz pod numerem

telefonu 13 469 62 03 w godzinach 7:30 - 15:30