Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD NASZE BIESZCZADY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 czerwca 2016 19:10

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady zaprasza na Walne Zebranie Członków w
dniu 20 czerwca 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko
ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko. (zaproszenie - PDF)

W przypadku braku kworum ustala się drugi termin na dzień ten sam godz. 15:45
Porządek Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków (kworum) .
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2015 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Rady LGD Nasze Bieszczady.
7. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok (dokumenty finansowe – bilans, rachunek
wyników oraz informacja dodatkowa do bilansu - za rok 2015 znajdują się na
stronie Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady).
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015r.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie Uchwał;
11. - przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok
12. - udzielenia absolutorium Zarządowi LGD Nasze Bieszczady za 2015 rok.
13. Przyjęcie uchwałą zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczności (LSR).
14. Przyjęcie uchwałą "Procedury oceny i wyboru własnych operacji".
15. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego zapisu do Regulaminu Rady.
(dodano zapis; w § 11 pkt. 5 dodano podpunkt:
e) protokół z posiedzenia Rady LGD zawiera informację o włączeniach z procesu
decyzyjnego ze wskazaniem których wniosków wyłączenie dotyczy.
16. Podjęcie uchwały zatwierdzającej Harmonogram naborów.
17. Przyjęcie uchwały w sprawie wysokości i opłacania składek przez gminy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady.
19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady.
20. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
21. Wybory do Rady LGD.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia członków Rady.
23. Wybór Przewodniczącego Rady LGD.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Rady LGD.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia liczby członków Zarządu.
26. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu.
27. Wybór Prezesa Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa LGD.
29. Wybory Wiceprezesów LGD.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprezesów Zarządu LGD.
31. Wybór Członków Zarządu.
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu LGD.
33. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej.
34. Wybory do Komisji Rewizyjnej.
35. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej.
36. Dyskusja.
37. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu:
( proponowany zapis; zmiany w Strategii wynikające ze zmiany obowiązujących
przepisów prawa oraz wezwań instytucji wdrażającej mogą być uchwalane przez
Zarząd.)
38. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków LGD.

 


Projekty uchwał wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.nasze-bieszczady.pl

Materiały:

1) Bilans

2) Rachunek zysków i strat

3) Informacja dodatkowa: 1, 2, 3, 4, 5, 6

4) Uchwały: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19

5) Załączniki do uchwał: Procedury wyboru i oceny operacji własnych, załączniki do procedury operacje własne, Zał. nr1 do uchwały 4 ProceduryZał. nr1 do uchwały 5 Regulamin RadyZał. nr1 do uchwały 6 Harmonogram naborów wniosków, Zał. nr1 do uchwały 19 zmiany w Statucie, Zał. nr1 do umowy LSR LGD Nasze Bieszczady poprawiony 20.06 2016

Poprawiony: wtorek, 14 czerwca 2016 19:39
 

Obszary Działania (gminy)

biesz

PustaMiska - akcja charytatywna

logotyp wood-center

banner MPR

Zaloguj sięLicznik odwiedzin

Dzisiaj12
Wczoraj33
Zeszły tydzień164
Zeszły miesiąc291
Wszystkie97591

Powered by Kubik-Rubik.deStworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Theme vps Valid XHTML and CSS.