Nabór na stanowisko Specjalista ds. marketingu i promocji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 13 listopada 2015 10:13

Zarząd Lokalnej Grupy Działania

Nasze Bieszczady

Ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista ds. marketingu i promocji

 

 1. I.Cel stanowiska;

osoba odpowiedzialna za kompleksową obsługę i realizację działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD jak i za powierzone zadania na podstawie Regulaminu biura.

Ogłoszenie (PDF)

 1. II.Miejsce wykonywania pracy;

Lokalna Grupa Działania

Nasze Bieszczady

ul. 1000-lecia 1

38-600 Lesko

 

 1. III. Główne zadania realizowane na stanowisku pracy;
  1. 1.Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizację LSR oraz działalnością LGD.
  2. 2.Udzielanie informacji o działalności LGD – telefonicznie, ustnie, pisemnie oraz za pośrednictwem Internetu.
  3. 3.Przygotowanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD.
  4. 4.Współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie konferencji prasowych.
  5. 5.Obsługa techniczna spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD.
  6. 6.Przygotowanie propozycji w zakresie wzorów gadżetów promocyjnych,
  7. 7.Organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD.
 1. IV. Wymagania:
  1. 1.Wykształcenie wyższe
  2. 2.Bardzo dobra znajomość obszaru LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY.
  3. 3.Wiedza z zakresu zasad funkcjonowania organizacji trzeciego sektora, w tym znajomość LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Nasze Bieszczady
  4. 4.Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym wiedza z zakresu „Grafiki komputerowej”.
  5. 5.Znajomość procedur mediacji środowiskowych.
 1. V.Preferowane:
  1. 1.Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności co najmniej umiarkowanym lub równoważnym.
  2. 2.Umiejętność organizowania spotkań, szkoleń, konferencji.
  3. 3.Pożądana znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym.
  4. 4.Umiejętność redagowania artykułów i ogłoszeń sponsorowanych.
  5. 5.Prawo jazdy kat. B – czynne.
  6. 6.Dyspozycyjność.
  7. 7.Komunikatywność.

VI. Warunki zatrudnienia;

- umowa o pracę na czas określony

- wymiar czasu pracy – pełny etat

VII. Oferta powinna zawierać;

- życiorys i list motywacyjny,

- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe określone w wymaganiach.

VIII. Etapy naboru

- Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od 13 listopada 2015r. do 27 listopada 2015r.

Zgłoszenia należy składać osobiście (w dniach i godzinach pracy biura)

w Biurze Stowarzyszenia LGD Nasze Bieszczady ul. 1000-lecia 1, 38 -600 Lesko, lub pocztą na adres:

 

Lokalna Grupa Działania

Nasze Bieszczady

ul. 1000-lecia 1

38 -600 Lesko

 

Z dopiskiem na kopercie ,, Konkurs na stanowisko Specjalista ds. monitoringu i promocji”

IX. Po upływie wyznaczonego terminu zostanie przeprowadzona:

1. Weryfikacja formalna dokumentów złożonych przez kandydatów.

2. Weryfikacja merytoryczna na podstawie ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych,

(o terminach kandydaci zostaną powiadomieni).

Kandydaci drogą pocztową będą powiadomieni o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

Nadesłane oferty nie będą odsyłane kandydatom.

Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

O przyjęciu zgłoszenia przesłanego pocztą decyduje data doręczenia.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady

 

Obszary Działania (gminy)

biesz

PustaMiska - akcja charytatywna

logotyp wood-center

banner MPR

Zaloguj sięLicznik odwiedzin

Dzisiaj12
Wczoraj33
Zeszły tydzień164
Zeszły miesiąc291
Wszystkie97591

Powered by Kubik-Rubik.deStworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Theme vps Valid XHTML and CSS.